10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (2023-09-09 15:07:48) 10.pdf