ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA 2565

เลือกปีงบประมาณ 2565 | 2566 | 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี โทรศัพท์ : 056-xxxxxx

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (43)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (11)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (167)

การติดต่อ

ที่อยู่

อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์

056-xxxxxx