ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2567

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

แผนจัดหาพัสดุ รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง ปี 2565


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

Date วันที่ เรื่อง
2022-01-19 13:33:47 19 ม.ค. 2565 แผนจัดหาพัสดุ สสอ.วชิรบารมี ปี 2565
2022-01-19 13:32:09 19 ม.ค. 2565 แผนจัดหาพัสดุ รพ.สต.บ้านนา ปี 2565
2022-01-19 13:28:44 19 ม.ค. 2565 แผนจัดหาพัสดุ รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง ปี 2565
2022-01-19 13:26:45 19 ม.ค. 2565 แผนจัดหาพัสดุ รพ.สต.บัวยาง ปี 2565
2022-01-19 13:25:17 19 ม.ค. 2565 แผนจัดหาพัสดุ รพ.สต.บึงบัว ปี 2565
2022-01-19 13:23:37 19 ม.ค. 2565 แผนจัดหาพัสดุ รพ.สต.หนองขาว ปี 2565
2022-01-19 13:21:45 19 ม.ค. 2565 แผนจัดหาพัสดุ รพ.สต.หนองสะเดา 2565
2022-01-19 13:18:24 19 ม.ค. 2565 แผนจัดหาพัสดุ รพ.สต.คุยกระชาย ปี 2565
2022-01-19 13:13:01 19 ม.ค. 2565 หนังสืออนุมัติแผนเงินบำรุง
2022-01-11 15:58:52 11 ม.ค. 2565 ประกาศจ้างเหมาคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง รพ.สต.บึงบัว
2022-01-11 15:55:56 11 ม.ค. 2565 ประกาศจ้างเหมาบันทึกการคัดกรองผู้สูงอายุ รพ.สต.บึงบัว